Oceń nas

Oceń nas!

Otwórz...

REGULAMIN SERWISU

 

 

I. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy zbiór zasad określający warunki korzystania z serwisu kobietywpracy.edu.pl.
 2. Serwis – serwis internetowy pod adresem www.kobietywpracy.edu.pl stworzony w ramach projektu Time4Help (POWR.04.03.00-00-0017/18), którego właścicielem jest spółka Dobre Kadry Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Dobre Kadry”), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod nr: 0000266115.
 3. Projekt Time4Help – projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o numerze POWR.04.03.00-00-0017/18.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez serwis kobietywpracy.edu.pl, zarówno posiadająca konto w serwisie, jak i nieposiadająca konta w serwisie.

II. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

§ 1

Wejście na stronę www.kobietywpracy.edu.pl jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru Regulaminu. Użytkownik, który nie wyraża zgody na przestrzeganie postanowień Regulaminu jest proszony o niekorzystanie z serwisu.

§ 2

Użytkownik serwisu zobowiązuje się do:

 1. przestrzegania praw autorskich osób publikujących na serwisie,
 2. powstrzymywania się od działań na niekorzyść funkcjonowania serwisu,
 3. szanowania prawa do prywatności innych użytkowników,
 4. przestrzegania Regulaminu serwisu.

§ 3

kobietywpracy.edu.pl jest serwisem otwartym i ogólnodostępnym, a treści udostępnione przez użytkowników są jawne.

§ 4

Treści zamieszczone w serwisie kobietywpracy.edu.pl mają na celu głównie pomoc w rozwoju zawodowym, aktywizacji na rynku pracy i wsparcie kobiet należących do grupy docelowej projektu, tj. w wieku 45-65 lat.

§ 5

Udostępnienie przez użytkownika informacji lub materiałów jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez Spółkę Dobre Kadry tych informacji lub materiałów, wedle jej uznania oraz jest potwierdzeniem, że ich wykorzystanie nie stanowi naruszenia praw innych osób.

§ 6

Zamieszczanie treści o charakterze nieprawdziwym i obraźliwym jest zabronione. Spółka Dobre Kadry ma prawo usuwać treści niezgodne z zasadami Regulaminu. Użytkownik może umieszczać tylko zdjęcia, które do niego należą. W sytuacji umieszczenia zdjęcia niezgodnie z ustawą o prawie autorskim, Spółka Dobre Kadry zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego zdjęcia bez ostrzeżenia. Zabrania się umieszczania zdjęć pornograficznych lub innych nie związanych z wizerunkiem serwisu kobietywpracy.edu.pl. Spółka Dobre Kadry zastrzega sobie prawo zablokowania lub usunięcia konta użytkownika, jeżeli prezentowane treści są sprzeczne z Regulaminem lub wizerunkiem serwisu kobietywpracy.edu.pl.

§ 7

Spółka Dobre Kadry nie prowadzi stałej kontroli serwisu kobietywpracy.edu.pl, w tym tej części, które zawierają treści zamieszczane przez innych użytkowników. Użytkownicy, którzy zauważą treści mogące naruszać obowiązujące przepisy lub uprawnienia innych użytkowników, proszone są o zgłoszenie tego faktu Spółce Dobre Kadry. W uzasadnionych przypadkach Spółka Dobre Kadry zastrzega sobie prawo usuwania z serwisu całości lub części treści bez odrębnego zawiadomienia.

III. REJESTRACJA

§ 1

Rejestracja w serwisie jest dostępna dla osób uczestniczących w projekcie Time4Help (POWR.04.03.00-00-0017/18) i jest związana z działaniami zaplanowanymi w tym projekcie. Rejestracja jest bezpłatna i następuje poprzez link pod adresem ……(uzupełnimy po uruchomieniu serwisu) . Podczas rejestracji jest wymagane podanie adresu e-mail i hasła.

§ 2

Rejestracja w serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie mailingów na podany adres mailowy.

§ 3

Zastrzega się prawo do usunięcia kont użytkowników po zakończeniu trwania projektu Time4Help.

§ 4

Spółka Dobre Kadry nie bierze odpowiedzialności za wyniki uzyskiwane w testach on line – testach preferencji i potrzeb rozwojowych.

  IV. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  § 1

  Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych, przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych w serwisie stanowią własność Spółki Dobre Kadry lub są objęte zezwoleniem na ich wykorzystywanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.

  § 2

  Użytkownik może drukować części stron lub pobierać je na dysk twardy urządzenia i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.

  § 3

  Bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki Dobre Kadry użytkownik nie może:

  1. wykorzystywać serwisu, treści zamieszczonych w serwisie lub oznaczeń zawartych w jego treści, w celach komercyjnych,
  2. modyfikować serwisu, ani włączać do jego treści innych opracowań.

  V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  § 1

  Administratorem danych osobowych są Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Marchewkowa 15, 52-311 Wrocław, NIP: 899-258-44-73, tel.: +48 71 343 77 73, +48 71 343 77 74, fax: +48 71 343 77 72, e-mail: info@dobrekadry.pl.

  § 2

  Z Administratorem danych osobowych można się kontaktować pod adresem: info@dobrekadry.pl.

  § 3

  Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27.04.2016 r. Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest równoznaczne z wyrażeniem konkretnej, świadomej, jednoznacznej i dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie. Zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  § 4

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu zarejestrowania konta w serwisie i identyfikacji użytkownika, przez okres do dwóch lat od zakończenia realizacji Projektu Time4Help, tj. do końca lipca 2023 r. i obejmują adres e-mail. Podanie danych osobowych ma charakter nieobowiązkowy – w tej sytuacji należy podać adres e-mail nie zawierający danych osobowych.

  § 5

  Dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną Administratora danych osobowych. Dane osobowe zostaną także udostępnione, jeśli wymagają tego przepisy obowiązującego prawa – gdy udostępnienia zażąda uprawniony organ państwa w związku z naruszeniem przez użytkownika prawa państwowego lub międzynarodowego, pod warunkiem, że naruszenie to nastąpiło za pośrednictwem serwisu kobietywpracy.edu.pl. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

  § 6

  Każdy korzystający z serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.

  § 7

  Dane osobowe będą przetwarzane w sposób niezautomatyzowany.

  § 8

  Dane osobowe jawnie podane przez użytkowników są dostępne dla wszystkich odwiedzających stronę i nie zostaną zabezpieczone przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji reklamowych lub handlowych.

  § 9

  Zastrzega się prawo wysyłania wiadomości do użytkowników, zawierających:

  1. Informacje związane z działalnością serwisu,
  2. Komunikaty od innych, zarejestrowanych użytkowników serwisu.

  § 10

  Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej http://dobrekadry.pl/wp-content/uploads/2019/10/Klauzula-informacyjna-RODO.pdf, gdzie znajduje się klauzula informacyjna. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z jej treścią.

  VI. INFORMACJA O WYKORZYSTYWANIU PLIKÓW COOKIES

  § 1

  Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane przez serwis i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Są one nieszkodliwe dla urządzenia i jego użytkownika oraz jego danych. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się tą drogą do urządzenia użytkownika wirusów, innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

  § 2

  Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

  1. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie (przechowywanie logowania),
  2. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, w tym przechowywania informacji o elementach odwiedzonych przez użytkownika,
  3. zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych,
  4. wykorzystywania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych.

  § 3

  Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Informacja o wykorzystywaniu cookies ma charakter informacyjny i dalsze korzystanie z witryny lub określone zmiany w ustawieniach przeglądarki, są poczytywane za zgodę. Każdy może je przeczytać, sprawdzając ich zawartość. Może je również swobodnie usunąć ze swojego komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez nie do urządzenia użytkownika. Szczegółowe informacji o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). W przypadku ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia, korzystanie z serwisu będzie możliwe tylko poza funkcjami, które ze swej natury wymagają plików cookies, co może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

  VII. REKLAMACJE

  § 1

  Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu mogą być zgłaszane i reklamowane przez użytkownika poprzez zgłoszenie za pośrednictwem adresu e-mail: info@dobrekadry.pl, w terminie do 7 dni od ich wystąpienia.

  § 2

  Spółka Dobre Kadry zobowiązuje się niezwłocznie rozpatrywać wszelkie zgłoszenia i reklamacje, w terminie nieprzekraczającym 14 dni roboczych od daty otrzymania informacji o ich wystąpieniu.

  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 1

  Spółka Dobre Kadry zastrzega sobie prawo do wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji Regulaminu, bez uzasadniania przyczyny. Spółka Dobre Kadry zobowiązuje się poinformować użytkowników o istotnych zmianach w Regulaminie drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od daty ich wprowadzenia.

  § 2

  Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się ze wszelkimi zmianami Regulaminu.

  § 3

  Użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu poczty elektronicznej, do której ma bezpośredni dostęp.

  § 4

  Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z serwisu przez osoby ją odwiedzające, podlegają przepisom prawa polskiego.

  IX. KONTAKT

  Dobre Kadry

  Centrum badawczo-szkoleniowe sp. z o. o.

  ul. Jęczmienna 10/1
  53-507 Wrocław
  tel.: +48 71 343 77 73,
  +48 71 343 77 74
  fax: +48 71 343 77 72
  e-mail: info@dobrekadry.pl