Oceń nas

Oceń nas!

Otwórz...

Time4Help – informacje o projekcie i stronie kobietywpracy.edu.pl

Time4Help

Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z Południowo – Wschodnim Fińskim Uniwersytetem Nauk Stosowanych (XAMK, Kotka. Finlandia), Fundación Acción Contra El Hambre (Madryt, Hiszpania) oraz Odisee vzw Higher Institute for Family Studies (Bruksela, Belgia).

Celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań na rzecz wsparcia kobiet dojrzałych (w wieku 45 – 65 lat) poprzez wyrównywanie dostępu do różnych form uczenia się przez całe życie. Kobiety dojrzałe często mają problem z odnalezieniem się na rynku pracy, postrzegane są jako pracownicy o mniejszych możliwościach. Procesy społeczno – demograficzne w Europie, w tym starzenie się społeczeństw spowodują w niedalekiej przyszłości, że problem gorszego postrzegania kobiet dojrzałych ze względu na ich dodatkowe obowiązki i obciążenia będzie coraz poważniejszy. Z drugiej strony jest to grupa, która przy odpowiednim wsparciu w ramach LLL sama mogłaby zadbać o swoją sytuację na rynku pracy. Albo poprzez podjęcie pracy na własny rachunek albo poprzez właściwie zorganizowaną, dostosowaną do specyfiki potrzeb pracę najemną. Oba rozwiązania wymagają jednak znacznego podniesienia kompetencji kobiet i ich wiary we własne możliwości, a także otwartości pracodawców.

Przeprowadzone w projekcie badania pierwotne i wtórne (semiotyczne) pozwoliły na dogłębne zbadanie problemu zagrożeń kobiet dojrzałych i diagnozę ich potrzeb.

Rezultatem projektu jest kompleksowe narzędzie Time4Help złożone z 7 części:

 1. Koncepcja kompleksowego modelu wsparcia na rzecz kobiet dojrzałych
 2. Raport z wynikami pogłębionej diagnozy potrzeb
 3. Kobieta 45+ – wartościowy pracownik! Poradnik dla pracodawców oraz organizacji wspierających kobiety dojrzałe
 4. 45+ i co dalej? Poradnik dla kobiet dojrzałych zainteresowanych zmianą własnej aktywności zawodowej
 5. Programy szkoleń wraz z materiałami szkoleniowymi
 6. Serwis on-line wspierający kobiety dojrzałe (kobietywpracy.edu.pl)
 7. Narzędzia dla kobiet dojrzałych do oceny, w którym kierunku się rozwijać, jakie kompetencje wzmacniać

  Realizatorem Time4Help jest Dobre Kadry Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.

   Samodoskonalenie

   Kursy, szkolenia, wolontariat, jak się przebranżowić, jak się zmobilizować do działania?

   Praca

   Poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna, tworzenie CV, jak założyć firmę.

   Poza pracą

   Prawo konsumenta, zarządzanie domowym budżetem, zdrowe życie.