Oceń nas

Oceń nas!

Otwórz...

Time4Help – informacje o projekcie i stronie kobietywpracy.edu.pl

Time4Help

Projekt współpracy ponadnarodowej realizowany w partnerstwie z Południowo – Wschodnim Fińskim Uniwersytetem Nauk Stosowanych (XAMK, Kotka. Finlandia), Fundación Acción Contra El Hambre (Madryt, Hiszpania) oraz Odisee vzw Higher Institute for Family Studies (Bruksela, Belgia).

Celem projektu jest wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie nowych rozwiązań na rzecz wsparcia kobiet dojrzałych (w wieku 45 – 65 lat) poprzez wyrównywanie dostępu do różnych form uczenia się przez całe życie. Kobiety dojrzałe często mają problem z odnalezieniem się na rynku pracy, postrzegane są jako pracownicy o mniejszych możliwościach. Procesy społeczno – demograficzne w Europie, w tym starzenie się społeczeństw spowodują w niedalekiej przyszłości, że problem gorszego postrzegania kobiet dojrzałych ze względu na ich dodatkowe obowiązki i obciążenia będzie coraz poważniejszy. Z drugiej strony jest to grupa, która przy odpowiednim wsparciu w ramach LLL sama mogłaby zadbać o swoją sytuację na rynku pracy. Albo poprzez podjęcie pracy na własny rachunek albo poprzez właściwie zorganizowaną, dostosowaną do specyfiki potrzeb pracę najemną. Oba rozwiązania wymagają jednak znacznego podniesienia kompetencji kobiet i ich wiary we własne możliwości, a także otwartości pracodawców. Zaplanowane w projekcie badania pierwotne i wtórne (semiotyczne) pozwalają na dogłębne zbadanie problemu zagrożeń kobiet dojrzałych i diagnozę ich potrzeb.

Rezultatem projektu będzie kompleksowe narzędzie Time4Help złożone z 7 części:

 1. Koncepcja kompleksowego modelu wsparcia na rzecz kobiet dojrzałych.
 2. Organizacja kształcenia kobiet dojrzałych dostosowana do potrzeb i możliwości: stacjonarne, e-learning, bleanded learning.
 3. Programy szkoleń i materiały szkoleniowe dla kobiet dojrzałych – obszar kompetencji kluczowych i społecznych.
 4. Programy szkoleń i materiały szkoleniowe dla kobiet dojrzałych – obszar przedsiębiorczości, kreatywności, zakładanie, prowadzenie własnej działalności.
 5. Koncepcja serwisu on-line wspierającego kobiety dojrzałe (kobietywpracy.edu.pl)
 6. Program seminariów dla pracodawców, agencji zatrudnienia i instytucji szkoleniowych odnośnie wsparcia kobiet dojrzałych.
 7. Narzędzie dla kobiet dojrzałych do oceny, w którym kierunku się rozwijać, jakie kompetencje wzmacniać.

Realizatorem Time4Help jest Dobre Kadry Centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z o.o.

  Samodoskonalenie

  Kursy, szkolenia, wolontariat, jak się przebranżowić, jak się zmobilizować do działania?

  Praca

  Poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna, tworzenie CV, jak założyć firmę.

  Poza pracą

  Prawo konsumenta, zarządzanie domowym budżetem, zdrowe życie.

  Wymiana idei

  Inspiracje, porady, opinie.