Oceń nas

Oceń nas!

Otwórz...

Strefa

SAMODOSKONALENIE

Gdzie szukać informacji o kursach i szkoleniach?
Jak się przebranżowić?
Jak się zmobilizować do działania?
Jak ocenić swoje kompetencje?

Strefa samodoskonalenia to miejsce, w którym znajdziesz informacje o dostępnych na rynku kursach i szkoleniach. To tutaj dowiesz się m.in.: jak się przebranżowić, poznasz techniki motywacyjne oraz ocenisz swoje kompetencje, dzięki specjalnie przygotowanej dla Ciebie ankiecie.

Poradnik, jak się przebranżowić?

Średnio ¼ naszego życia spędzamy w pracy, dlatego warto, by praca, jaką wykonujemy dawała nam satysfakcję i pozwalała się spełnić. Niestety, zbyt często tkwimy w miejscu, które nie dość, że nie umożliwia nam realizacji własnych ambicji, to jeszcze wpędza w zły nastrój, który rzutuje na jakość całego naszego życia.

Edukacja ustawiczna

W trakcie życia spotykamy się z różnymi wyzwaniami i szansami. Może to być okazja do podjęcia nowej pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, chęć sprawdzenia się w obszarze wolontariatu, udział w działaniach społeczności lokalnej, projektach unijnych, czy też chęć do pogłębienia wiedzy teoretycznej w danym obszarze. Proces ten, został określony jako „Life long learning” (ang. Uczenie się przez całe życie) i oznacza rozwój prywatny i zawodowy poprzez nieustanną edukację na każdym etapie życia.

Jak się zmobilizować do działania?

Brak motywacji to często podstawowa bariera, która uniemożliwia nam dokonanie jakiejś wartościowej zmiany w naszym życiu. Bez motywacji, zmiany jakie przechodzimy często spowodowane są przypadkiem lub działaniem innych osób, a zatem czynnikami, na które nie mamy żadnego wpływu. Dlatego warto jest poznać narzędzia, jakie możemy wykorzystać, by pomóc sobie zmotywować się.

Gdzie szukać pomocy?

Zmiana ścieżki kariery nie musi być trudna. Nie jesteśmy w tym zdani tylko na siebie. W naszej rzeczywistości funkcjonuje szereg instytucji, firm i podmiotów, które mogą pomóc nam przeprowadzić zmiany w jak najlepszy sposób.

Kwestionariusze samooceny kompetencji

Opracowaliśmy dwa narzędzia w formie testów, umożliwiające kobietom dojrzałym dokonanie samodzielnej samooceny i diagnozy swoich potrzeb rozwojowych.

Praca

Poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna, tworzenie CV, jak założyć firmę.

Poza pracą

Prawo konsumenta, zarządzanie domowym budżetem, zdrowe życie.