Oceń nas

Oceń nas!

Otwórz...

Korzyści i wady
prowadzenia działalności gospodarczej

Chęć samorealizacji sprawia, że coraz większa liczba osób zastanawia się nad założeniem własnej działalności gospodarczej, aby samodzielnie stworzyć sobie miejsce pracy. Taka decyzja powinna być jednak dobrze przemyślana, dlatego warto przeanalizować jakie korzyści i wady płyną z prowadzenia działalności na własną rękę.

Elastyczny czas pracy.

Praca na etacie wiąże się zazwyczaj z odgórnie narzuconym rozkładem pracy, a pracownik często nie ma żadnego wpływu na to, jak będzie się kształtował jego grafik na dany miesiąc. Tymczasem prowadząc własną działalność gospodarczą, przedsiębiorca jest jednocześnie szefem, zatem sam reguluje sobie czas pracy. Dla niektórych ta wolność i niezależność jest największą zaletą posiadania własnej firmy. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że przedsiębiorca pracuje zawsze wtedy, kiedy firma tego potrzebuje i najczęściej nie ma możliwości by ktokolwiek go w pełni zastąpił. W ramach czasu pracy przedsiębiorca musi uwzględnić także konieczność realizacji dodatkowych zadań takich jak prowadzenie księgowości, obsługi kadrowej (w przypadku zatrudniania pracowników), kwestii podatkowych, obsługi transakcji, kwestii administracyjnych – komunikacji z organami państwowymi, itp. Zadani te mogą być zlecone w ramach outsourcingu jednak wymaga to dodatkowych nakładów finansowych. Warto zatem pamiętać, że zazwyczaj obowiązki pracownika etatowego będą relatywnie mniejsze niż obłożenie pracą przedsiębiorcy prowadzącego działalności gospodarczą.

Prosta i darmowa rejestracja.

Najczęściej wybieraną formą własnej działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG). Założenie jej wymaga jedynie złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który jest całkowicie darmowy. Cały proces wymaga jednorazowej wizyty w urzędzie. W przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego istnieje możliwość złożenia formularza przez internet. Ponadto przy tej formie działalności, nie istnieją żadne wymagania kapitałowe, czyli nie ma określonej kwoty pieniędzy, która byłaby potrzebna do założenia firmy.

Uproszczone zasady prowadzenia działalności.

Obecnie istnieje przynajmniej kilka ułatwień, dla osób, które zdecydowały się na własną działalność gospodarczą. Po pierwsze przy JDG nie istnieją żadne wymagania kapitałowe, czyli nie ma określonej kwoty pieniędzy, która byłaby potrzebna do założenia firmy. Nie jest konieczne także posiadanie firmowego konta. Kolejnym ułatwieniem jest uproszczona księgowość, która jest przeznaczona dla podmiotów (osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie), których przychód z poprzedniego roku nie przekroczył 2 000 000 euro. W praktyce oznacza to, że zamiast prowadzenia skomplikowanej księgowości pełnej, przedsiębiorca ma do wyboru jeden z czterech sposobów rozliczania się z urzędem skarbowym, a tym samym możliwość wyboru sposobu opodatkowania.

Odpowiedzialność.

Prowadzenie własnej działalności to ogromna odpowiedzialność – przedsiębiorca prowadzących JDG odpowiada za zobowiązania firmy, całym swoim majątkiem. W praktyce oznacza to, że jeżeli firma popadnie w długi, wierzyciel będzie mógł prowadzić egzekucję również z osobistego majątku właściciela. Należy mieć na uwadze, że w przypadku wspólnoty majątkowej za zobowiązania będzie odpowiadał także małżonek/małżonka przedsiębiorcy.

Składki ZUS i niższa emerytura.

W większości przypadków przedsiębiorcy chętnie korzystają z możliwych ulg i decydują się na wpłacanie najniższej możliwej składki ZUS. Nie pozostaje to bez wpływu na ich przyszłość, ponieważ wysokość świadczenia emerytalnego (którą można sprawdzić tutaj) zależy właśnie od wysokości odprowadzonych składek. Warto zatem pomyśleć o tym, jak zabezpieczyć się na jesień życia.

Zmiany prawne.

Wszystkich przedsiębiorców obowiązuje poszanowanie przepisów prawa, dlatego konieczne jest stałe śledzenie zmian dotyczących zasad prowadzenia działalności gospodarczej. W samym 2019 zmieniły się ulgi w opłacaniu składek ZUS, ustanowiono limit amortyzacji, wprowadzono obowiązkowy split-payment i wiele innych. Dlatego istotna może być pomoc dobrego księgowego, który pomoże zorientować się w przepisach prawa.

Samodoskonalenie

Kursy, szkolenia, wolontariat, jak się przebranżowić, jak się zmobilizować do działania?

Poza pracą

Prawo konsumenta, zarządzanie domowym budżetem, zdrowe życie.

Wymiana idei

Inspiracje, porady, opinie.