Oceń nas

Oceń nas!

Otwórz...

Edukacja ustawiczna 

W trakcie życia spotykamy się z różnymi wyzwaniami i szansami. Może to być okazja do podjęcia nowej pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, chęć sprawdzenia się w obszarze wolontariatu, udział w działaniach społeczności lokalnej, projektach unijnych, czy też chęć do pogłębienia wiedzy teoretycznej w danym obszarze. Proces ten, został określony jako „Life long learning” (ang. Uczenie się przez całe życie) i oznacza rozwój prywatny i zawodowy poprzez nieustanną edukację na każdym etapie życia. Zwłaszcza teraz, gdy stale zmieniające się warunki rynkowe coraz dłuży planowany czas życia wymusza konieczność modyfikacji umiejętności czy kompetencji, warto zastanowić się jakie możliwości stoją przed dojrzałymi kobietami w obszarze edukacji.

W przypadku gdy chcemy podnieść wiedzę lub kompetencje w danej dziedzinie warto zastanowić się jaka forma edukacji będzie dla nas najlepsza. Czy wystarczy nam dostęp do literatury przedmiotu (książek) a może potrzebny będzie kurs czy szkolenie by wzmocnić umiejętności praktyczne? Kolejnym etapem mogą być studia w szkole wyższej bądź na uniwersytecie trzeciego wieku.

Podnoszenie kompetencji zazwyczaj wiąże się z kosztami. Jednak gdy już zdecydujemy się jakiej wiedzy nam potrzeba warto przeszukać Internet, ponieważ dzięki możliwości wykorzystania środków unijnych wiele kursów i szkoleń jest darmowych (lub częściowo płatnych) dla zarejestrowanych słuchaczy. Podnoszenie kompetencji zazwyczaj wiąże się z kosztami. Jednak gdy już zdecydujemy się jakiej wiedzy nam potrzeba warto przeszukać Internet, ponieważ dzięki możliwości wykorzystania środków unijnych wiele kursów i szkoleń jest darmowych (lub częściowo płatnych) dla zarejestrowanych słuchaczy. W trakcie wyszukiwania warto skorzystać z haseł takich jak: „Europejski Fundusz Społeczny”, „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”, „Regionalny Program Operacyjny”. Często zdarza się także, że Wojewódzkie Ośrodki Pracy realizują szkolenia dla zarejestrowanych bezrobotnych lub osób, które chcą się dokształcić. W szczególności warto zapoznać się ze szkoleniami zawartymi na stronach:

Decydując się na szkolenia czy warsztaty służące podnoszeniu kwalifikacji warto sprawdzić referencje danej instytucji i trenera, który będzie prowadził zajęcia. Forma zajęć, ich czas oraz sposób walidacji efektów kształcenia często pomoże zweryfikować czy dane szkolenie może być użyteczne.. 

Mówiąc o edukacji nie trudno zauważyć, że często wraz z wiekiem, spada motywacja do rozwoju w tym obszarze. Z pomocą mogą przyjść różne metody i techniki a nawet gotowe poradniki np. ten poradnik opracowany w ramach projektu Inwestuj w Siebie – nigdy nie jest na to za późno. Model zwiększania dostępu osób 50+ do różnych form uczenia się przez całe życie. Warto zainspirować się także historiami osób, które na różnych etapach swojego życia zdecydowały się przebranżowić lub poszerzyć wiedzę teoretyczną w ramach nowych obszarów.

Praca

Poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna, tworzenie CV, jak założyć firmę.

Poza pracą

Prawo konsumenta, zarządzanie domowym budżetem, zdrowe życie.

Wymiana idei

Inspiracje, porady, opinie.