Oceń nas

Oceń nas!

Otwórz...

Świadomy konsument 

Świadomy konsument powinien znać swoje prawa i obowiązki. Dzięki temu będzie wiedział czy zwrot zakupionego towaru jest możliwy lub jak przebiega proces reklamacji. Warto pamiętać, że każdy zakup to umowa pomiędzy konsumentem a sprzedawcą, która określa wzajemne prawa i interesy. W katalogu praw konsumenta można przeczytać, że: „Konsument musi mieć realną możliwość dokonywania świadomego wyboru na rynku. Służy temu rzetelna informacja o cechach i cenach oferowanych towarów, o efektywnych metodach ich użytkowania. Konsument musi znać swoje prawa i obowiązki, w szczególności powinien wiedzieć o procedurach dochodzenia swych praw”.

Prawo do zwrotu

Podczas robienia tradycyjnych zakupów w sklepie stacjonarnym trzeba pamiętać, że zwrot towaru nie zawsze jest możliwy, ponieważ wymaga dobrowolnej zgody sprzedawcy. Inaczej jest w przypadku dokonywania zakupów przez Internet, które stanowią umowę dokonywaną na odległość. W takim przypadku konsumentowi przysługują dodatkowe prawa. Sprzedający towar ma obowiązek przedstawienia szczegółowych parametrów towaru. W przeciwieństwie do zakupów stacjonarnych sklep internetowy ma obowiązek przyjęcia zwróconego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia przez kupującego.
Oczywiście są sytuacje, w których mimo, iż towar został zakupiony za pośrednictwem Internetu, jego zwrot nie będzie możliwy. Mowa tu o sytuacji, w której towar został wykonany na zamówienie, ma krótki okres ważności bądź służy do higieny a jego opakowanie zostało naruszone.

Reklamacja

Jeżeli zakupiony produkt posiada wadę, konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (poprzez naprawę lub wymianę) albo zwrot całości bądź części wpłaconych środków (poprzez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy). Podstawą do złożenia reklamacji może być rękojmia lub gwarancja (tylko w przypadku gdy została udzielona).
Warto zaznaczyć, że to do konsumenta należy wybór podstawy składania reklamacji. Przedsiębiorca nie ma prawa zmienić jego decyzji. Poniżej przedstawiono specyfikę obydwu dróg reklamacyjnych.

1. Rękojmia

Tak jak już wcześniej wspomniano, rękojmia obok gwarancji stanowi jedną z podstawowych dróg dokonywania reklamacji. Jest to ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne rzeczy sprzedanej. Innymi słowy jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności u przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodność sprzedanego towaru z umową) lub wadę prawną zakupionego towaru konsumpcyjnego.
W polskim prawie cywilnym regulowana jest w art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
Należy podkreślić, że jeśli konsument składa reklamację na podstawie rękojmi, podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady jest sprzedawca i to właśnie on jest adresem pisma reklamacyjnego. Przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia reklamacji, jeżeli nie wynika to wprost z przepisów .
Rękojmia za wady fizyczne ruchomości jest skuteczna przez okres 2 lat, a w przypadku nieruchomości przez 5 lat, licząc od dnia wydania rzeczy.
Więcej informacji na temat rękojmi można znaleźć tutaj: http://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/rekojmia/

2. Gwarancja

Gwarancja obok rękojmi stanowi podstawę złożenia reklamacji.  Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez producenta czyli gwaranta. Gwarancja obok rękojmi stanowi podstawę złożenia reklamacji.  Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości towaru złożone przez producenta czyli gwaranta. Ważne jest aby treści gwarancji została sformułowana w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim. Warto zaznaczyć, że gwarancja powinna wskazywać obowiązki producenta i prawa, jakie przysługują konsumentowi w przypadku gdy sprzedany towar nie spełnia właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. W szczególności gwarancja powinna zawierać następujące informacje:

  • nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce;
  • czas trwania i zasięg terytorialny umowy gwarancyjnej;
  • uprawnienia jakie przysługują konsumentowi w razie stwierdzenia wady.

Należy przy tym zaznaczyć, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Dodatkowo trzeba pamiętać, że obietnice składane przez producentów w przekazach marketingowych są traktowane na równi z tymi zawartymi w oświadczeniu gwarancyjnym. Przepisy dotyczące gwarancji zawarte są w art. 577- 581 Kodeksu cywilnego.  Więcej informacji na temat gwarancji można znaleźć tutaj: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/reklamacje/gwarancja/

Gdzie szukać pomocy?

Powinniśmy pamiętać, że jako konsumenci mamy pełne prawo czuć się bezpiecznie robiąc zakupy przez Internet lub w tradycyjny sposób. W przypadku zaistnienia problemów, wątpliwości bądź pytań możemy szukać wsparcia udając się miedzy innymi do rzecznika praw konsumenta lub organizacji konsumenckich. Powstał również specjalny serwis, stanowiący kompendium wiedzy na temat praw i ochrony konsumenta, który w przystępny sposób przybliża zagadnienia związane z omawianą tematyką.
https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

Samodoskonalenie

Kursy, szkolenia, wolontariat, jak się przebranżowić, jak się zmobilizować do działania?

Praca

Poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna, tworzenie CV, jak założyć firmę.

Wymiana idei

Inspiracje, porady, opinie.