Oceń nas

Oceń nas!

Otwórz...

Plan doskonalenia zawodowego

Choć termin „Plan doskonalenia zawodowego” kojarzy się głównie z zawodem nauczyciela, to coraz częściej tworzy się go również w ramach planowania rozwoju pracowników firm oraz pojedynczych osób.

Plan taki, to w zasadzie analiza kompetencji – swoich lub czyichś – pod kątem wymagań obecnego lub przyszłego stanowiska pracy. W jego zakres wchodzi także propozycja kursów i szkoleń, jakie należałoby odbyć, by zdobyć wiedzę i kompetencje niezbędne do zapełnienia luk w naszych kompetencjach. To nic innego, jak rozpisanie sobie swoich umiejętności i porównanie ich z tym, czego wymaga dane stanowisko pracy oraz świadome określenie swoich mocnych i słabych punktów, tak by wyeliminować te drugie.

W tym celu należy na początek oszacować potrzeby danego stanowiska pod kątem wykształcenia, umiejętności twardych (np. obsługa konkretnych programów komputerowych lub znajomość języka na odpowiednim poziome) i miękkich (asertywność, zdolność negocjacji).

Następnym krokiem jest sporządzenie wykazu własnych mocnych i słabych stron (z naciskiem na słabe strony). Analizę należy przeprowadzać pod kątem konkretnych zadań i funkcji, np. nie warto wciągać w nią np. zdolności negocjacyjnych, jeśli nasze zadania nie obejmują kontaktu z klientami. Dzięki temu nie stracimy z oczu celu naszego planu, czyli rozpoznania naszych braków i znalezienia sposobu ich korekty.

Gdy już rozpoznamy nasze słabości, kolejnym krokiem planu doskonalenia zawodowego jest znalezienie odpowiednich kursów lub szkoleń, które mogą pomóc nam uzyskać odpowiednie kwalifikacje. W przypadku wykształcenia sprawa jest dość prosta – jeśli nie jest ono zgodne z oczekiwaniami danego stanowiska, powinniśmy zastanowić się nad udaniem się na studia lub studium, które pomoże nam zdobyć odpowiednie wykształcenie.

Jeśli chodzi o umiejętności twarde, po rozpoznaniu wymagań i oczekiwań musimy znaleźć odpowiednie kursy lub szkolenia, które pomogą nam podszkolić się w danej dziedzinie. Może to być pójście na kurs języka, szkolenie z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego lub jakiekolwiek inne, które da nam nowe, konkretne kompetencje.

W przypadku braku odpowiednich umiejętności miękkich, czyli takich, których nie da się pozyskać za pomocą kursów i certyfikatów, z pomocą przychodzą coache i mentorzy. To osoby z wielkim doświadczaniem zawodowym i psychologicznym, które mogą pomóc nam przełamać wewnętrzne bariery i odkryć w sobie nowy potencjał.

Stworzenie planu doskonalenia zawodowego pomoże nam zachować koncentrację na tym, co najważniejsze w przypadku naszego rozwoju i stanowi mapę, która wytycza drogę do upragnionego celu, jakim jest np. awans, przejście do innej branży, czy podwyżka.

Samodoskonalenie

Kursy, szkolenia, wolontariat, jak się przebranżowić, jak się zmobilizować do działania?

Poza pracą

Prawo konsumenta, zarządzanie domowym budżetem, zdrowe życie.

Wymiana idei

Inspiracje, porady, opinie.