Oceń nas

Oceń nas!

Otwórz...

Kwestionariusze kompetencji 

Opracowaliśmy dwa narzędzia w formie testów, umożliwiające kobietom dojrzałym dokonanie samodzielnej samooceny i diagnozy swoich potrzeb rozwojowych. Dzięki nim będą miały możliwość uzyskania następujących informacji:

1. Jak oceniają swoje praktyczne umiejętności zwiększające prawdopodobieństwo skutecznego odnalezienia się na aktualnym miejscu pracy: przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych, znajomość języków obcych, umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych i autoprezentacji.

2. Jaki prezentują poziom motywacji do rozwijania poszczególnych kompetencji i umiejętności.

3. Które z postaw (konsekwencja w dążeniu do celu, chęć do nauki, otwartość na zmiany, umiejętność planowania swoich działań) będą sprzyjały efektywnemu rozwojowi poszczególnych kompetencji.

4. Które z umiejętności społecznych (komunikacja, budowanie relacji z innymi itp.) lub obszarów osobistej efektywności (zarządzanie czasem, inicjatywa itp.) stanowią ich mocną stronę, a które wymagają doskonalenia, w celu zwiększenia zarówno swoich szans, jak i odczuwania osobistej satysfakcji z realizowanych działań.

5. Jaki typ pracy lub działań jest najbardziej adekwatny do Ich preferencji, czyli w jakiej formie pracy najłatwiej będzie im się odnaleźć, będzie ona najbardziej atrakcyjna.

Praca

Poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna, tworzenie CV, jak założyć firmę.

Poza pracą

Prawo konsumenta, zarządzanie domowym budżetem, zdrowe życie.