Oceń nas

Oceń nas!

Otwórz...

Gdzie szukać pomocy
przy przebranżowieniu? 

Zmiana ścieżki kariery nie musi być trudna. Nie jesteśmy w tym zdani tylko na siebie. W naszej rzeczywistości funkcjonuje szereg instytucji, firm i podmiotów, które mogą pomóc nam przeprowadzić zmiany w jak najlepszy sposób.

Zmiana ścieżki kariery nie musi być trudna. Nie jesteśmy w tym zdani tylko na siebie. W naszej rzeczywistości funkcjonuje szereg instytucji, firm i podmiotów, które mogą pomóc nam przeprowadzić zmiany w jak najlepszy sposób.

Do takich podmiotów zaliczamy Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, doradców czy inkubatory przedsiębiorczości.

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej to placówki przy wojewódzkich urzędach pracy. Gromadzą one informacje o zawodach, rynku pracy i możliwościach zdobycia nowych kwalifikacji. Więcej informacji o nich można znaleźć na stronach WUP dla poszczególnych województw:

Jeśli chodzi o doradców zawodowych i inkubatory przedsiębiorczości, to najlepiej posłużyć się wyszukiwarką. Ona pomoże nam dotrzeć do tych podmiotów, które operują na naszym okolicznym terenie.

Praca

Poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna, tworzenie CV, jak założyć firmę.

Poza pracą

Prawo konsumenta, zarządzanie domowym budżetem, zdrowe życie.

Wymiana idei

Inspiracje, porady, opinie.