Preferowany styl działania

Poniższe zdania są zestawione w pary. Każdy element pary reprezentuje zachowania, poglądy czy postawy, które w mniejszym lub w większym stopniu mogą charakteryzować także Ciebie.


Każdej parze zdań przydziel określoną liczbę punktów – od 0 do 5 (łączna liczba punktów zawsze musi być równa 5).

0 oznacza, że to stwierdzenie absolutnie nie odnosi się do Ciebie
5 oznacza, że w znacznym stopniu jest zgodne z Twoim sposobem działania lub przekonaniami

Przydzielone przez Ciebie punkty zawszę będą w sumie dawać 5 (np. 0 i 5, 1 i 4, 2 i 3 itd.).
Wystarczy wybrac liczbę przy jednej z odpowiedzi w parze, a druga zostanie uzupełniona automatycznie.

Zanim podejmę decyzję, omawiam ją z innymi osobami

0
1
2
3
4
5

Decyzję podejmuję samodzielnie

0
1
2
3
4
5

Lubię mieć poczucie, że mam wpływ na decyzje innych

0
1
2
3
4
5

Unikam takich sytuacji, w których ludzie oczekują ode mnie porad i wskazówek

0
1
2
3
4
5

Marzę o takim zajęciu, które da mi wolność wyboru sposobu i czasu działania

0
1
2
3
4
5

Bezpieczeństwo i stabilność są dla mnie ważniejsze niż niezależność i swoboda

0
1
2
3
4
5

Zazwyczaj działam spontanicznie i nie przejmuje się, że nie zdążyłam czegoś zrobić – jutro też jest dzień

0
1
2
3
4
5

Jak sobie coś postanowię, zaplanuję pracę, to ściśle trzymam się tego planu i zawsze kończę, to co miałam do zrobienia na dany dzień

0
1
2
3
4
5

Czas wolny wolę spędzać samotnie, w ciszy i spokoju

0
1
2
3
4
5

Czas wolny wolę spędzać w towarzystwie innych

0
1
2
3
4
5

W większości sytuacji pozostawiam inicjatywę innym i realizuję ich pomysły

0
1
2
3
4
5

W różnych sytuacjach to ja najczęściej przejawiam inicjatywę i inni realizują moje pomysły

0
1
2
3
4
5

Jestem otwarta na pomysły, które pozwolą mi otworzyć własną małą firmę

0
1
2
3
4
5

Najbardziej zaangażuję się w pracę, kiedy będę miała poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i stałe zarobki

0
1
2
3
4
5

Najlepiej się czuję, gdy w grupie, w której coś robię są różni ludzie - w różnym wieku, płci i o różnych poglądach

0
1
2
3
4
5

Najlepiej się czuję, gdy w grupie, w której coś robię są ludzie podobni do mnie - w podobnym wieku, tej samej płci, o podobnych poglądach

0
1
2
3
4
5

Gdy mam problem, rozwiązuję go samodzielnie, nie dzielę się z nim z nikim

0
1
2
3
4
5

Gdy mam problem, omawiam go z bliskimi lub przyjaciółmi i często biorę pod uwagę ich zdanie

0
1
2
3
4
5

Czuję zadowolenie, gdy inni działają zgodnie z moimi wskazówkami

0
1
2
3
4
5

Rzadko kiedy mówię innym, jak mają postąpić, bo później mogą mieć do mnie pretensje

0
1
2
3
4
5

Etat jest dla mnie nieważny. Ważne, żebym miała elastyczne godziny pracy

0
1
2
3
4
5

Ważna jest dla mnie umowa o pracę, której pracodawca nie może łatwo rozwiązać

0
1
2
3
4
5

Ciekawią mnie inne kultury, zwyczaje, religie - lubię o nich czytać, oglądać filmy

0
1
2
3
4
5

Jestem przywiązana do naszych tradycji, uważam je za najciekawsze

0
1
2
3
4
5

Wolę pracować samodzielnie

0
1
2
3
4
5

Wolę pracować w zespole

0
1
2
3
4
5

Potrafię zachęcić ludzi do działania i zaangażować ich w to, co sama uznaję za ciekawe lub ważne

0
1
2
3
4
5

Nie namawiam i nie zachęcam ludzi do działania – jak będą chcieli, to sami się włączą

0
1
2
3
4
5

Najlepiej czuję się w sytuacji, kiedy mam jasno powiedziane, co mam robić

0
1
2
3
4
5

Najbardziej cieszą mnie takie zajęcia, kiedy mam całkowitą swobodę decydowania o tym, co robię, jak robię i na kiedy

0
1
2
3
4
5

Lubię robić coś nowego, czego jeszcze do tej pory nie robiłam

0
1
2
3
4
5

Najlepiej czuję się, gdy wykonuję pracę, na której się doskonale znam i ryzyko błędu jest niewielkie

0
1
2
3
4
5

Unikam dzielenia się z innymi swoimi myślami i uczuciami, rzadko opowiadam o sobie

0
1
2
3
4
5

Otwarcie dzielę się z innymi swoimi myślami i uczuciami, chętnie o sobie opowiadam

0
1
2
3
4
5

Chciałabym kierować małym zespołem

0
1
2
3
4
5

Wolę pracować jako szeregowy pracownik lub specjalista

0
1
2
3
4
5

Czuję się pewnie, gdy realizuję pomysły innych – jak coś nie wyjdzie, nikt nie będzie miał do mnie pretensji

0
1
2
3
4
5

Najbardziej się cieszę, gdy zrealizuję swój własny pomysł

0
1
2
3
4
5

Lubię pracować z ludźmi, którzy mają wszystko dopięte „na ostatni guzik”

0
1
2
3
4
5

Lubię pracować z ludźmi, którzy mają dużo pomysłów, są kreatywni

0
1
2
3
4
5

Lubię coś robić z grupą różnorodnych osób – można wtedy wymieniać się doświadczeniami i pomysłami

0
1
2
3
4
5

Lubię coś robić w towarzystwie niewielu osób, które dobrze znam i jesteśmy do siebie podobni

0
1
2
3
4
5

Wiem, że jestem dla innych autorytetem w chociaż jednej dziedzinie

0
1
2
3
4
5

Nie czuję się autorytetem dla innych ludzi

0
1
2
3
4
5

Bardzo ważne jest dla mnie, aby praca nie kolidowała z moimi obowiązkami domowymi

0
1
2
3
4
5

Bardzo ważne jest dla mnie, aby praca dawała mi niezależność i możliwość decydowania o sobie

0
1
2
3
4
5

Chciałabym współpracować z osobami z innych krajów, o innych niż moje doświadczeniach

0
1
2
3
4
5

Jak ludzie mają robić coś razem, to powinni mieć podobne doświadczenia i wyznawać te same wartości

0
1
2
3
4
5

Jak czegoś nie wiem, raczej pytam o to innych, niż sama szukam odpowiedzi i informacji

0
1
2
3
4
5

Jak czegoś nie wiem, raczej sama poszukuję odpowiedzi i informacji, niż pytam o to innych

0
1
2
3
4
5

Nie lubię wydawać ludziom poleceń

0
1
2
3
4
5

Bez obaw mówię ludziom, co mają zrobić

0
1
2
3
4
5

Najważniejsze w pracy jest dla mnie poczucie, że robię coś ważnego i potrzebnego ludziom

0
1
2
3
4
5

Mogę podjąć tylko pracę "dorywczą", która pozwoli mi od czasu do czasu podreperować budżet domowy

0
1
2
3
4
5

W towarzystwie osoby niepełnosprawnej czuję się swobodnie, tak jak w towarzystwie osób zdrowych

0
1
2
3
4
5

W towarzystwie osoby niepełnosprawnej czuję się niezręcznie, bo nie wiem, jak mam się zachować

0
1
2
3
4
5

Najlepsze rezultaty osiągam, gdy pracuję wspólnie z zespołem

0
1
2
3
4
5

Najlepsze rezultaty osiągam, gdy pracuję sama

0
1
2
3
4
5

Często to ja kieruję dyskusją

0
1
2
3
4
5

W trakcie dyskusji raczej niewiele się odzywam, słucham innych i odpowiadam na pytania

0
1
2
3
4
5

Dobrze jest mieć szefa, który powie co i jak robić, a czasami może pochwali

0
1
2
3
4
5

Chcę być sama dla siebie szefem

0
1
2
3
4
5

Jestem przekonana, że trudno by mi było współpracować z osobami dużo młodszymi ode mnie, o odmiennych od moich poglądach na życie, o innej orientacji seksualnej.

0
1
2
3
4
5

Jestem przekonana, że mogłabym współpracować z bardzo różnymi osobami - w każdym wieku, o odmiennych od moich poglądach na życie, o innej orientacji seksualnej.

0
1
2
3
4
5