Oceń nas

Oceń nas!

Otwórz...

Emerytura – jak będzie wyliczana
i czy warto oszczędzać?

W świetle dynamicznie zmieniających się przepisów prawa, rośnie niepewność dotycząca przyszłości, wieku emerytalnego i wysokości emerytury. Zawiły system emerytalny budzi wątpliwości, czy na pewno to, co jest zabierane z wynagrodzenia, wystarczy aby zapewnić godne warunki na emeryturze. Czy pomimo obowiązkowych składek warto odkładać coś więcej?

Obecnie system emerytalny w Polsce, który został wypracowany w 1999 roku składa się z trzech filarów:

I filar emerytury – to obowiązkowe składki na do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które są potrącane co miesiąc z pensji. Wysokość tej składki zależy od wysokości wynagrodzenia. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pensja jest większa od 30-krotności średniego miesięcznego wynagrodzenia (w 2019 roku – około 128 tyś. zł brutto). Wówczas składki i tak są odprowadzane proporcjonalnie tylko do tej wysokości. Co ważne, składki emerytalne gromadzone w ZUS nie podlegają dziedziczeniu.

II filar emerytury – również obowiązkowe, Otwarte Fundusze Emerytalne. Pieniądze do OFE przekazywane są co miesiąc przez ZUS z wpłacanych tam składek emerytalnych. Powstały w ten sposób kapitał gromadzony jest na indywidualnym koncie w OFE. Ta część składki jest następnie inwestowana, aby pomnażać gromadzone pieniądze.

Od lipca 2020 konta OFE zostaną jednak zlikwidowane, a pieniądze, które zostały na nich zgromadzone trafią na Indywidualne Konto Emerytalne (III filar). Istnieje możliwość przekierowania kapitału do ZUS (I filar), jednak wtedy należy złożyć deklarację do końca stycznia 2020. Więcej o tym jaką decyzję podjąć można przeczytać tutaj.

III filar emerytury – to dobrowolne gromadzenie środków, które także będą pomnażane. Dzięki III filarowi można powiększyć świadczenie emerytalne, które będzie wypłacał ZUS po osiągnięciu wieku emerytalnego. Pieniądze można gromadzić na Indywidualnym Koncie Emerytalnym albo na przykład skorzystać z Pracowniczych Planów Kapitałowych.

ZUS wylicza emeryturę dzieląc sumę wpłaconych składek przez liczbę oczekiwanych miesięcy życia – podawaną przez Główny Urząd Statystyczny. Aby zorientować się ile wyniesie w przyszłości emerytura, warto skorzystać z kalkulatora świadczeń emerytalnych ZUS.

Prognozy pokazują, że wartość emerytury będzie spadać. Obecnie emerytura wynosi około 60% ostatniej pensji, natomiast dla osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy emerytura będzie wynosiła zaledwie 26% ostatniej pensji. W tej sytuacji należałoby pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu swojej przyszłości. Dodatkowe sposoby oszczędzania na emeryturę oferują często banki – Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Zgromadzone na takim koncie pieniądze podlegają dziedziczeniu.

Samodoskonalenie

Kursy, szkolenia, wolontariat, jak się przebranżowić, jak się zmobilizować do działania?

Praca

Poszukiwanie pracy, rozmowa kwalifikacyjna, tworzenie CV, jak założyć firmę.

Wymiana idei

Inspiracje, porady, opinie.