Oceń nas

Oceń nas!

Otwórz...

Dofinansowanie dla małych firm 

Na początku naszej drogi w biznesie może się okazać, że pieniądze, które zgromadziliśmy na start są niewystarczające, by zrealizować nasz plan. Nie jest to koniec świata, bowiem źródeł dofinasowania jest sporo, a są one dopasowane do wielkości stopnia organizacji danej firmy.

W praktyce, najpopularniejszymi źródłami dofinansowania, z których korzystają początkujący mikroprzedsiębiorcy są:

    Dotacje i fundusze unijne: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

    Pożyczki i kredyty bankowe dla małych firm.

    Lokalny fundusz pożyczkowy – http://www.pzfp.pl/?p=fundusze

    Aniołowie Biznesu – http://inwestornia.pl/Subpage:25,sieci_aniolow_biznesu

    Inkubatory przedsiębiorczości.

Samodoskonalenie

Kursy, szkolenia, wolontariat, jak się przebranżowić, jak się zmobilizować do działania?

Poza pracą

Prawo konsumenta, zarządzanie domowym budżetem, zdrowe życie.

Wymiana idei

Inspiracje, porady, opinie.